Khăn giấy Silkwell các loại

Khăn giấy Silkwell các loại phục vụ bàn ăn, bàn tiệc, túi cá nhân. Khăn giấy Silkwell các loại có nhiều kích thước và số lượng giấy đa dạng.