Hộp đựng giấy lau tay A724

Hộp đựng giấy lau tay A724 bảo vệ giấy không bị thấm nước và vi khuẩn, giúp tránh hao giấy và tiện lợi khi sử dụng, đảm bảo đáp ứng nhu cầu cao.