Thùng rác nhựa 240 lít

Thùng rác nhựa 240 lít là sản phẩm được lựa chọn để trang bị nhiều tại các khu công nghiệp, trường học, công viên, bệnh viên.